WMO

D’n zon zorg biedt hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten en is bereikbaar via het loket Maatschappelijke Ondersteuning. 

  • Als jij denkt dat je recht hebt op zorg, en dat kan om velerlei redenen zijn, dan kun je je aanmelden voor een keukentafelgesprek.
  • Dit keukentafelgesprek vindt plaats met jou, de WMO consulent en iemand uit je familie-, vrienden- of kennissenkring. Een medewerker van D’n Zon zorg kan jou helpen bij de aanvraag en je ondersteunen tijdens dit gesprek.

De WMO gaat ervan uit dat iemand nog leerbaar is en dat de verwachting is dat, degene die de zorg aanvraagt, naar verloop van tijd weer op eigen benen kan staan. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Zeker mensen op leeftijd hebben gewoon zorg nodig zolang dat nodig is. 

Binnen de WMO zijn er aan aantal indicaties waarvoor je hulp kunt krijgen. Zo valt te denken aan hulp in het huishouden, dagbesteding, een aanpassing in de woning, vervoer en individuele begeleiding.

 

D’n Zon zorg biedt individuele begeleiding. Wij noemen dit Ambulante begeleiding, omdat we bij de cliënten aan huis komen.

 

Je kunt je aanmelden door te mailen naar:

Of bel: 06-16012826

 Naast de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben we ook te maken met de Jeugdwet. Deze wet is er voor iedereen die minderjarig is. De uitvoering is hetzelfde als de WMO. 

Naast de WMO en de Jeugdwet is er ook nog de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ is er voor iedereen die vanaf de geboorte zorg nodig heeft zonder dat er uitzicht is op enige vorm van zelfstandigheid. Ook kan er een beroep gedaan worden op de WLZ als er op latere leeftijd zeer intensieve zorg nodig blijkt te zijn en de cliënt niet meer leerbaar is.

Wij bieden vooralsnog geen woonbegeleiding, beschermd wonen of zorg vanuit de WLZ. 

 

Meer informatie vind je op:

https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo